TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

 Trung tậm nghiên cứu sản phẩm mới

 Dây chuyền sản xuất 4.0

Phân Xưởng Las

Chi nhánh Bình Dương

 

Hotline: 02438271620