TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, DgcMall đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn DgcMall đảm bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

• Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);

• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

DgcMall luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của DgcMall.

 

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 

4. Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, DgcMall sẽ gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Người bán. Việc hoàn tiền cho người mua được thực hiện khi DgcMall nhận lại hàng hóa bị lỗi/hỏng.

 

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. DgcMall khuyến khích Người mua quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

 

6. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

DgcMall sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. DgcMall sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp DgcMall không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.

 

7. Liên lạc giữa Nhân viên bán hàng và Người mua

DgcMall khuyến khích Người mua liên hệ với Nhân viên bán hàng đã giao hàng trực tiếp khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. DgcMall sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Nhân viên bán hàng và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy Người mua nên chủ động liên hệ với Nhân viên bán hàng khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

 

8. Tranh chấp giữa Người mua và DgcMall 

Trong trường hợp Người mua và DgcMall không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và DgcMall có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Hotline: 02438271620